Asbestsanering 2016

Sanering van brandschade, zowel binnen als buitensituatie. Voornamelijk restanten golfplaten.